Affärsdrivande workshops – Exportutveckling

Exportkunskap

Omvandla er verkliga exportpotential till konkreta resultatdrivande åtgärder – med stöd av Swedexport

Alla ambitioner och mål måste konkretiseras i verkliga och genomförbara åtgärder och aktiviteter för att kunna driva exportförsäljning. I den här processen handlar det om att omvandla det ni vill genomföra till metoderna hur det ska gå till.

Många företag har höga ambitioner och stora planer men när det gäller att ta det från tankar och planer till säljdrivande aktiviteter är det inte lika självklart. Vi supportar er i er process att ta fram lösningarna.

Arbetet leds av rutinerad facilitator och exportutvecklare.

Hur fungerar det?

  1.  Nulägesgenomgång: Vi går tillsammans igenom era nuvarande planer och mål.
  2. Workshops: Tillsammans genomför vi workshops/arbetsmöten drivna av våra erfarna exportspecialister med starkt fokus på att identifiera rätt resultatdrivande åtgärder för er verksamhet.
  3. Identifiering: Huvudfokus ligger på att konkretisera de åtgärder och aktiviteter som ska ta er till era mål.
  4. Åtgärdsplan: Vi utarbetar konkreta steg för hur tillväxten ska uppnås och vilka insatser som behövs för att realisera detta.
  5. Dokumentation: Allt arbete backas upp med skriftlig dokumentation för att säkerställa att ni har all information ni behöver för att gå vidare.

Tidsramar:

Efter att ha påbörjat samarbetet med Swedexport kan ni förvänta er att slutresultatet är klart inom 10 dagar efter att WS's har genomförts.

Vår leverans:

En konkret plan för resultatdrivande åtgärder utformat tillsammans med er för ert företags utveckling.

Kontakta oss för att påbörja er nya exportresa med Swedexport.