Potentialplan - Lyckas på nya eller befintliga marknader!

Exportpotential plan

Uppnå er verkliga Exportpotential – med stöd av Swedexport

Varje företag besitter en unik oanvänd potential, särskilt när det kommer till export. Statistiken talar sitt tydliga språk.

Men att identifiera och nyttja denna potential kräver ofta insikt, analyser följt av en strukturerad strategi.

Swedexport hjälper er i detta arbete i att identifiera för att sedan kunna aktivera slumrande potential. Många företag har fantastiska produkter och innovationer - med en betydligt större potential än den som kan förverkligas innanför Sveriges gränser - men saknar många gånger rätt kunnande eller nätverket för att kunna lyckas fullt ut på nya marknader. Låt oss ändra på det tillsammans.

Var finns era största och effektivaste tillväxtmöjligheter?

Ställ er själva dessa kritiska frågor:

  • Kan ni växa er exportförsäljning 2-3 gånger mot idag, eller mer?
  • När kan det ske och hur ska det uppnås?

Kanske har ni försökt men misslyckats. Kanske så har frågorna hopat sig eller så har världsläget varit fel. Skälen kan vara många och i detta arbete ligger fokus på att tydliggöra vad som behövs för att gå från nuläge till önskat läge för en eller flera utvalda marknader.

Under expertstöttande workshops/arbetsmöten lotsar vi ert team genom avgörande frågeställningar och förenklande åtgärdspunkter. Vårt mål? Att klargöra var er mest betydande exportpotential faktiskt finns.

Hur fungerar det?

 Analys: Med våra specialister går vi igenom er nuvarande position på den globala marknaden, era erbjudanden, kund- och marknadskommunikation, affärsmodell och mycket mer.

  1. Workshops: Tillsammans genomför vi omfattande workshops drivna av våra erfarna exportspecialister med starkt fokus på lönsam och effektiv tillväxt.
  2. Identifiering: Huvudfokus ligger på att avslöja de tillväxtmöjligheter som finns inom era affärsområden, erbjudanden, kundsegment, marknader och mer.
  3. Åtgärdsplan: Vi utarbetar konkreta steg för hur tillväxten ska uppnås och vilka insatser som behövs för att realisera detta.
  4. Dokumentation: Allt arbete backas upp med skriftlig dokumentation för att säkerställa att ni har all information ni behöver för att gå vidare.

Tidsramar och leverans:

Efter att ha påbörjat samarbetet med Swedexport kan ni förvänta er att slutresultatet är klart inom 30-45 dagar. Vårt mål är att ge er snabba, konkreta och värdefulla insikter.

Möjligt tillägg:

För de företag som önskar en mer detaljerad bild erbjuder vi även en fördjupad konkurrensbedömning.

Oavsett om ni är nya på exporten eller om ni har en etablerad närvaro, kan Swedexports Potentialplan erbjuda er insikterna, expertisen och strategin ni behöver för att skala upp eller ta er till era mål. Låt oss tillsammans ta er export till nästa nivå.

Kontakta oss för att påbörja er nya exportresa med Swedexport.