Rådgivning och vägledning – för exponentiell tillväxt

Exportradgivning - Vagledning

Ta er verksamhet till nya höjder – med stöd av Swedexport

Att ta in externa rådgivare med många olika erfarenheter och kompetenser är en av de effektivaste metoderna för att ta verksamheten till nya höjder.

Tänk dig att ha marknadsproffs sittande vid din sida som du ständigt kan utveckla dina tankar med och få svar på många svåra frågor. Men även för att få breddsyn och identifiera effektiva metoder för att angripa de utmaningar som uppstår allt eftersom arbetet utvecklas. Och därmed ofta nå långt mycket längre och snabbare till nya resultat än vad verksamheten själv kan åstadkomma

Många företagare har fantastiska kunskaper om sina produkter och tekniken som de arbetar med - med en betydligt större potential än den som har förverkligats hittills - men saknar oftast rätt kunnande eller har nätverket som behövs för att kunna lyckas fullt ut på olika exportmarknader. Är du en av dem? Låt oss ändra på det tillsammans! Swedexport besitter en unik kompetens och erfarenhet som kan komma dig till nytta.


Vilka utmaningar kan ni undvika och vilka är framgångsfaktorerna?

Ställ er själva dessa kritiska frågor:

 • Har ni själva den expertis som kan ge full utväxling på våra exportsatsningar?
 • Har ni löpande tillgång till extern kompetens där ni själva är svaga?
 • Har ni de svar ni behöver för att kunna genomföra en solid satsning?
 • Är er verksamhet riggad och förberedd för de utmaningar som kommer möta er på exporten?

Eftersom statistiken visar att 70-80% av de satsningar som SME-företagen gör på olika marknader INTE går som det var tänkt, så finns det en oerhörd potential till förbättringar. Här kan vi bidra med vår expertis.

Vår rådgivning kan vara både operativ och mer strategisk. Vi har olika upplägg som är framtagna för olika behov och situation.

Hur fungerar det?


Löpande operativ rådgivning/stöttning

 1. Vi möts regelbundet månadsvis. Oftast sker det digitalt via Zoom videokonferens eller telefon. Antal möten utgår ifrån era behov och den plan vi kommit överens om.
 2. Här arbetar vi med aktuella frågeställningar som behandlas under mötena. Återkoppling sker direkt.
 3. Här handlar det om att få en second opinion, ett förslag till åtgärd eller kontakter som kan hjälpa till. Eller helt enkelt verifiera att de egna tankarna är välgrundade.

Strategisk rådgivning/stöttning

 1. Här finns det en större systematik och ett djupare långsiktigt engagemang
 2. Vi engagerar oss i både strategiska och operativa frågeställningar
 3. Frågorna kan vara av utvecklingskaraktär och löpa under en längre tid. Eller naturligtvis även gälla dagliga frågeställningar.
 4. Vi möts regelbundet varje månad (oftast digitalt) beroende på behov med växlande omfattning på mötena. Alternativt har vi kortare avstämnings/utvecklingsmöten mer frekvent.
 5. Du kan löpande höra av dig för stöttning i specifika frågor.
 6. I detta upplägg får ni tillgång till den unika arsenal av metoder och modeller som vi arbetar med som exportutvecklare. Kan vara guld värt!
 7. Frågeställningarna kan vara allt från hur man hanterar en besvärlig återförsäljare, hur en optimal säljpartner skall se ut, hur en bra säljstrategi kan se ut på en ny marknad, till rena ägar- och styrelsefrågor och allt däremellan.
 8. Detta engagemang är mer långtgående och har längre engagemangstid.

 Kontakta oss för att påbörja er nästa fas i er exportresa med Swedexport!