Exportutveckling

 

På era villkor...


Vi identifierar och aktiverar tillväxtpotential på nya eller befintliga marknader

Utveckla en ny marknad

Står ni startgroparna för att satsa på en helt ny marknad med helt nya affärsmöjligheter?

För att ta tillvara på möjligheterna fullt ut så är det många saker att förstå och hantera. Har ni resurser och kompetens att genomföra satsningen effektivt?

Ta hjälp av våra erfarna specialister för att nå full effekt på er satsning!

Läs mer ...

Utveckla en befintlig marknad

När en marknad inte går som det var tänkt
så kanske det är dags för ett ett omtag eller nystart?

Många affärssamarbeten kan nå helt andra resultat än tidigare uppnåtts. Våra exportutvecklare har erfarenheten och kompetensen att lotsa er igenom det som ni upplever svårt.

Med rätt stöd kan ni realisera helt andra resultat än tidigare.

Läs mer ...


Er exportaffär är vår affärsidé

Oavsett var ni är på er exportresa,
hjälper vi er att nå helt nya resultat! 

Vi arbetar därför inom dessa 3 områden

Strategiska vägval

  • Kanske har ni snubblat vid tanken att mångdubbla er omsättning på nya marknader men saknat kompetens eller metoder för ett förverkligande?
  • Kanske har ni redan satsat på någon marknad men inte lyckats fullt ut?

Vi hjälper er att identifiera samt praktiskt aktivera slumrande potential.

Läs mer om ->

Kunskapsutveckling

  • Har ni områden som ni är beslutsamma att genomföra, men kanske saknar metoderna eller rätt kompetens för att kunna satsa fullt ut?
  • Har ni dedikerade resurser kopplat till exporten som behöver ett kunskapslyft?

Vi tillför specialkompetenser, metoder samt kompetensutvecklar er organisation.

Läs mer ->

Förverkligande

  • Ingen idé eller strategi är bättre än sitt förverkligande!
  • Framgången ligger i att arbeta med rätt marknad, rätt partnerskap och genomtänkta samarbetsmodeller

Vi tar er från ord till handling och har resurserna för att hugga tag i det som behövs.

Läs mer 

Varför inte förverkliga era ambitioner redan idag?

Vår kompetens är …

Baserad på kunskap och erfarenhet vi fått av att värvat mer än 150 000 nationella och internationella kunder på > 50 marknader.

Vi hjälper både svenska och internationella SME-företag att utveckla partnerrelationer och direktförsäljning på olika marknader.

Vi stöttar och vägleder företagare på sin exportresa.

Förverkliga era export-ambitioner med
hjälp av oss!

Our competence
Swedexport AB

“Vi såg behovet av bättre förutsättningar att utveckla våra internationella affärer.
Swedexport fyller verkligen detta behov”

VD, Håkansson Sågblad AB

Swedexport AB

“Ni har verkligen satt fingret på ett stort behov på marknaden!

Och föredömligt hjälpt oss med bra säljkanaler på den tyska marknaden!”

VD, Horredsmattan

Swedexport AB

“Swedexport satte fingret på det som är viktigt att tänka på och har bidragit till ett förbättrat arbetssätt för hela gruppen”

Export Sales, Designtak

Vanliga frågor till Swedexport

Genom att identifiera de områden där ni har störst behov av utveckling, skräddarsyr vi de tjänster som kan ge störst försäljningstillväxt.

Varje marknad och varje företag har unika förutsättningar. Swedexport analyserar och ger förslag på de marknader som kan ge störst effektivitet för just er verksamhet.

Absolut! Vi har erfarenhet av mer än 50 olika marknader och har både metoderna och kompetensen för att hitta nya mer effektiva sätt att agera på olika marknader.

Att hitta rätt säljpartners kan vara en utmaning. Swedexport har både stor erfarenhet och de verktyg som är nödvändiga för att hitta rätt säljkanaler.

Vårt mål och ambition är att våra åtgärder långsiktigt ska ge mångfalt igen mot vad investeringen kostar. Varje år!

Vårt levebröd kommer från att ta fram lösningar som verkligen kan göra skillnad i resultat i våra kunders verksamhet. Det innebär konkreta, hands-on-lösningar som vi kan vara med och implementera för största effekt. De flesta av våra kunder köper fler tjänster av oss efter första uppdraget. Vilket säger mer än tusen ord om deras uppskattning.