Utveckla en befintlig marknad

När en marknad inte går som det var tänkt så kanske det är dags för omtag eller nystart.

Våra exportutvecklare har erfarenheten och kompetensen att lotsa er igenom det som ni upplever svårt.

Med rätt analyser, metoder och stöd kan ni nå helt andra resultat än tidigare.


För befintliga marknader arbetar vi bl.a. inom dessa 3 områden

Strategier

Strategiska vägval

  • Kanske har er nuvarande satsning på vissa marknader inte alls burit frukt?

  • Kanske har ni säljpartners på olika marknader som inte når de förväntade resultaten?

  • Står ni inför valet att byta säljkanal på någon marknad?

Vi hjälper er att analysera samt identifiera nödvändiga åtgärder.

Kunskap

Kunskapsutveckling

  • Har ni områden där ni har genomfört åtgärder, men kanske inte alls nått de förväntade resultaten?

  • Saknar ni rätt kunskap för att genomföra era planer?

Vi tillför specialkompetenser, metoder eller kompetensutvecklar er organisation. 

Förverkliga

Förverkligande

  • Ingen idé eller strategi är bättre än sitt förverkligande!

  • Framgången ligger i att arbeta på rätt marknad, med rätt partnerskap samt genomtänkta samarbetsmodeller!

Vi tar er från ord till handling och har resurserna för att hugga tag i det som behövs.

Omvandla era ambitioner till konkreta affärsdrivande åtgärder redan idag! Boka in ett möte!

Existing markets

Vårt unika tjänsteutbud

Våra tjänster är speciellt framtagna för det exporterande företaget som snabbt vill få hjälp och nå längre!

Potentialplan

Hur ser er verkliga exportpotential ut på befintliga marknader?

Med vår hjälp och erfarenhet tar ni fram en förnyad Potentialplan där ni kan fokusera på de helt avgörande områdena för att få nytt liv i era slumrande marknader.

Läs mer ->
_________________________________________________

Second opinion/research

Hur väl presterar ert nuvarande export-upplägg? Var finns det outnyttjad potential?

Ta hjälp av vår second opinion för att identifiera nya affärsmöjligheter!

Läs mer ->
________________________________________________


Rådgivning och vägledning

Löpande vägledning för det operativa och strategiska exportarbetet.

Ha en rådgivare standby för operativa frågor eller mer strategiska frågeställningar.


Läs mer ->

Kunskapsnätverket

Har ni nya åtgärder som ni är beslutsamma att genomföra eller har ni inte nått igenom med era satsningar hittills?

Kanske saknar ni effektiva metoder eller rätt kompetens?  Vi matchar specialist-kompetens med era behov för att ta er till era mål.

Läs mer ->

_________________________________________________

Affärsdrivande workshops

Omvandla er verkliga export-potential till konkreta resultat-drivande åtgärder. Vi supportar er i er process att ta fram lösningarna.


Läs mer ->
_________________________________________________

Kompetensutveckling

Vill ni tar er exportutveckling till nästa nivå?

Vi har utbildningarna som kan lyfta er exportsälj-kompetens till helt nya nivåer!

På grundläggande nivå eller för den riktigt erfarne. Bli diplomerad exportutvecklare!

Läs mer ->

 

Marknadsanalys

Befintliga marknader kräver ofta ett omtag när de inte når rätt resultat.

En bra analys är grunden för en framgång. Vi har resurserna att stödja er i att finna de faktorer som kan avgöra vilka metoder som ni bör använda i ert omtag.

Läs mer ->
_________________________________________________

Partnersökning

Bra distributörer/ återförsäljare växer inte på träd. Låt oss hjälpa er med sökning, urval och rätt matchning för optimalt utfall.

En genuin och drivande säljpartner är grunden till framgång på en lokal marknad om ni inte vill driva försäljningen direkt själva.

Läs mer ->
_________________________________________________

Samarbetsmodeller

Fungerande säljsamarbeten behöver de rätta förutsättningarna.

Ta del av våra professionella upplägg och de modeller som kan boosta era pågående affärsrelationer till helt nya nivåer.

Läs mer ->

Vi hjälper er med era strategiska beslutsunderlag

Vill ni ha hjälp hela vägen?

Vi erbjuder även kompletta exportprojekt med allt från ax till limpa

FAQ


Vanliga frågor till Swedexport

Absolut! Vi har erfarenhet av mer än 50 olika marknader och har både metoderna och kompetensen för att hitta nya mer effektiva sätt att agera på olika marknader.

Att hitta rätt säljpartners kan vara en utmaning. Swedexport har både stor erfarenhet och de verktyg som är nödvändiga för att hitta rätt säljkanaler.

Att sätta upp de rätta förutsättningarna i varje säljsamarbete är en förutsättning för ett bra resultat över tid. Det är något ni behöver tänka på redan vid start. Om det inte är på plats, så kan det vara dags för ett omtag där nya förutsättningar tas fram i samverkan med befintlig partner. Om det inte lyckas, kan det vara dags att besluta om att gå skilda vägar och identifiera en ny partner med de rätta förutsättningarna.