Partnersamarbeten - Få ut det bästa ur era säljkanaler!

Selected Sales Partner

Få till bra säljsamarbeten – Med stöd av Swedexport!

Här sker magin, i säljsamarbeten som levererar.

Pågående säljpartner-samarbeten som inte levererar måste ses över och omformas.

Nya samarbeten behöver formas så att de levererar bra resultat både nu och över tid.

En riktigt vass och effektiv säljpartner växer i samverkan och symbios med er verksamhet. Ni utvecklas tillsammans. Här visar sig - som nämnts tidigare - att 80% av de säljpartnerskap som svenska små och medelstora företag har etablerat, inte går som det var tänkt.

Det finns ganska grundläggande och tydliga orsaker till varför det fungerar eller inte fungerar.

Ta hjälp av våra erfarna exportutvecklare för att sätta formen och innehållet för era partnersamarbeten till de bästa tänkbara!

Vad är det som gör att effektiva samarbeten uppstår?

Ställ er själva dessa kritiska frågor:

  • Hur många av era nuvarande säljsamarbeten levererar efter förväntningarna?
  • Har ni en utvecklad samarbetsmodell, gemensamt uppsatta mål och en kristallklar plan på vad som skall göras av respektive part som leder er till målen?
  • Hur skulle er verksamhet se ut om alla dessa bitar skulle vara på plats?
  • Vad behöver åtgärdas för att uppnå excellens, hur ska det gå till?

Partnersamarbeten är bland det svåraste att få bra. Deras världsbild och er kan skilja sig åt rejält. Det krävs en utarbetad metodik för att få detta på plats.

Hur fungerar ett upplägg med Swedexport?

  1. Nulägesbeskrivning: Vi går tillsammans igenom era nuvarande eller planerade partnersamarbeten, era ambitioner och planer för vad ni vill uppnå med dem.
  2. Gapanalys: Vi tar fram en gapanalys, visar på vilka områden där vi ser en förbättringspotential
  3. Workshop/arbetsmöte: Vi arbetar tillsammans igenom vår samarbetsmodell anpassat efter er situation och behov
  4. Uppföljning - vägledning: Vi arbetar igenom de frågeställningar ni fortfarande har efter era första åtgärdsmöten med säljpartners
  5. Dokumentation: Allt arbete backas upp med skriftlig dokumentation för att säkerställa att ni har all information ni behöver för att gå vidare.


Tidsram:

Slutleverans inom 30-60 dagar efter uppstart beroende på omfång och er interna process

Vårt mål:

Oavsett om ni är nya på exporten eller om ni har en etablerad närvaro, kan Swedexports Samarbetsmodell erbjuda er insikterna, expertisen och strategin ni behöver för att samarbeten ska kunna ta er till era mål.

Kontakta oss för att påbörja er nya exportresa med Swedexport!