Partnersökning - Arbeta med de bästa säljkanalerna!

Sales Partner Search

Få de bästa säljkanalerna - med stöd av Swedexport

Effektiva säljkanaler/partner är exportföretagens största tillväxtpotential!

Hur ser riktigt bra säljpartners ut, hur hittar man och attraherar dem?

Låt oss söka ut för att möta era behov med de som bäst kan utföra arbetet på olika marknader. Vi matchar det med kravprofiler, urvalskriterier och partnermatchning. Till att göra urvalet till de utvalda få som ska få arbeta med er.

Vi kan även vara med i hela rekryteringsprocessen för att stötta, reflektera och rekommendera olika tillvägagångssätt. Till rena förhandlingssituationer i skarpt läge om det behövs. Här kan det vara till stor nytta att ha många års erfarenhet av internationella affärsförhandlingar. Att undvika att gå på minor samt nå de bästa resultaten.

Vi sitter med verktyg som kan göra sökningar bland 120 miljoner företag runt om i världen.

Var finns era största och effektivaste tillväxtmöjligheter?

Ställ er själva dessa kritiska frågor:

 • Har ni de bästa säljpartnerna på era olika marknader?
 • Hur ska en en riktigt bra säljpartner se ut för att kunna utveckla er verksamhet lokalt?
 • Hur ska ni hitta dessa bra säljpartner, inte bara av slump utan av eget val?
 • Hur ska ni attrahera och intressera de riktigt bra säljpartnerna?

Troligen har ni bra säljpartner på vissa marknader. Men kanske finns det ett antal som inte presterar som förväntat. Kanske så har frågorna hopat sig och ni har helt enkelt inte kommit igång på det sätt ni önskade. Orsakerna kan vara många.

I detta arbete ligger fokus på att tydliggöra vad som behövs för att gå från nuläge till önskat läge för att säkra riktigt bra säljpartner.

Hur fungerar det?

 1. Nulägesbeskrivning: Vår specialist går igenom med er era affärsförutsättningar, era ambitioner och planer för exporten. Tillsammans går vi igenom hur en bra säljpartner bör se ut för er verksamhet
 2. Analys: Vi söker ut intressanta branschaktörer på utvald marknad.
 3. Bruttolista: Vi arbetar därefter fram en bruttolista på aktörer som vi vaskar genom våra filter för att matcha era behov
 4. Urval Partners: Vi tar därefter fram ett förslag på vilka partners som har bäst förutsättningar att lyckas. Det slutliga urvalet sker i dialog med er.
 5. Tillval 1: Vi kontaktar dem för att sätta upp möten där ni får lära känna varandra och därefter väljs de mest intressanta för er verksamhet ut i en s.k. short list
 6. Tillval 2:  Vi kan vara med i det/de första (video)-mötena för att lotsa er igenom den första kritiska fasen tills en överenskommelse finns på hur ni själva går vidare. En överlämning sker.
 7. Dokumentation: Allt arbete dokumenteras skriftlig för att säkerställa att ni har all information ni behöver för att gå vidare. Eller arbeta vidare med fler aktörer på listan.

Tidsramar och leverans:

Efter att ha påbörjat samarbetet med Swedexport kan ni förvänta er en slutleverans inom 30-45 dagar.

Möjliga tillval:

Se punkt 5 och punkt 6 ovan.

Vårt mål:

Oavsett om ni är nya på exporten eller om ni har en etablerad närvaro, kan Swedexports Partnersökning erbjuda er rätt data, bra analyser och de kvalitetsprospekts ni behöver för att ta er till era mål.