Second opinion – Utvärdera er nuvarande export-verksamhet eller era planer!

 Our competence

Strategisk analys och positionering – med stöd av Swedexport

Pågående exportverksamhet eller planer har oftast en förbättringspotential med flera gånger utfallet/målen. Men att identifiera och nyttja denna möjlighet kräver ofta lång erfarenhet, breddsyn och bra metoder.

Swedexport hjälper er i detta arbete i att identifiera för att sedan kunna aktivera slumrande förbättringspotential. Många företag har satsat och kämpat i många år – utan att nå de framgångar de väntat sig - då de saknar insikten och erfarenheten för att kunna åtgärda det som inte fungerar. Eller startar upp exportsatsningar med fel förutsättningar. Låt oss ändra på det tillsammans.

Var finns er största förbättringspotential?

Ställ er själva dessa kritiska frågor:

  • Hur stark är er befintliga exportverksamhet?
  • Var finns svagheterna och vad fungerar bäst?
  • Är era planer genuina och verklighetsförankrade?
  • Var går det att utveckla och nå bättre resultat?

Kanske har ni försökt men inte nått hela vägen fram? Eller så har ni kanske oprövade planer. Behoven kan variera men i detta arbete ligger fokus på att tydliggöra var er största förbättringspotential finns.

Hur fungerar det?

  1. Uppstartsmöte: Vår specialist går tillsammans med er igenom er nuvarande position på den globala marknaden, era erbjudanden, kund- och marknadskommunikation, affärsmodell och mycket mer.
  2. Identifiering: Vår erfarna specialist identifierar de möjliga svagheter som kan finnas och den utvecklingspotential som finns.
  3. Åtgärdsplan: Vi tar fram konkreta förslag på åtgärdsområden där potentialen är störst och hur de enklast kan åtgärdas.
  4. Avrapporteringsmöte: Vår specialist går tillsammans med er igenom de förslag som kommit fram och vilken förbättring vad de kan leda till
  5. Dokumentation: Allt dokumenteras skriftligt för att säkerställa att ni har all information ni behöver för att gå vidare.

 Tidsramar och leverans:

Efter uppstartat samarbete med Swedexport kan ni förvänta er en slutleverans inom 14 dagar. Vårt mål är att ge er snabba, konkreta och värdefulla insikter som verkligen gör skillnad i er verksamhet!

Förväntat resultat

Oavsett om ni är nya på exportmarknaden eller om ni har en etablerad närvaro, kan Swedexport’s Second Opinion erbjuda er insikterna, åtgärdsområdena och förbättringspotentialen. För att ni ska veta exakt var åtgärderna behöver sättas in och vad de kan leda till.

En av de stora lärdomarna hos oss som arbetat med exportutveckling under lång tid, är att ta vara på den externa kunskap som finns i hantverket att bygga framgångsrika affärer. Låt oss identifiera det som kan göra skillnad i er verksamhet.

Kontakta oss för att utveckla er exportresa med Swedexport