Marknadsurval - Välj de optimala marknaderna!

Market analysis

Välj rätt marknader - med hjälp av Swedexport!

Varje marknad har unika framgångsfaktorer – Identifiera dem och välj rätt marknad med hjälp av Swedexport!

Varje marknad består av unika förutsättningar som är formade utifrån den lokala situationen över lång tid. För att tränga igenom och ge sig själv och de som ska arbeta med exportförsäljningen de bästa förutsättningarna så behöver man förstå och hantera marknaden utefter dessa förutsättningar.

Vissa kan ibland vara lätta att identifiera, ibland ligger de mer dolt vilket gör att de märks först efter ett bra tag, när tiden gått och kostnaderna har sprungit iväg.

Swedexport har erfarenheterna och metoderna för att lägga fakta och förutsättningar på bordet innan val av marknad, affärsmodell och metod görs för att bearbeta marknaden på bästa sätt.

På vilka marknader finns era största och effektivaste tillväxtmöjligheter?

Ställ er själva dessa kritiska frågor:

 • Har ni lyckats på alla de marknader ni har satsat på?
 • Vilka förutsättningar är viktiga att ha koll på för att verkligen lyckas på en marknad?
 • Hur ser er verkliga potential ut för olika marknader?
 • Vilka parametrar är avgörande för er när ni väljer ni ut en marknad?

Våra uppdragsgivare finns ofta hos de exportföretag som redan har arbetat med exporten under en tid. De ser att utfallet på många av sina marknader (ca 70-80%) inte går som det var tänkt. Det finns företag som kämpat på marknader i 8-10 år utan att verkligen trängt igenom.

Ta hjälp när ni gör urvalet av marknader. Inte bara för vilka marknader som är bäst utan även i vilken ordning de bör bearbetas.

Hur fungerar det?

 1. Nulägesbeskrivning: Vår specialist går igenom med er era affärsförutsättningar, era ambitioner och planer för exporten.
 2. Målmarknader: Tillsammans går vi igenom vilka marknader som ni har satt upp som målmarknader
 3. Analys: Vi analyserar dessa marknader utifrån ett antal parametrar som vi definierar tillsammans.
  1. Analysen innehåller normalt ca 10-15 områden* som alla kan ha en stark påverkan på förutsättningarna för er satsning.
 4. Marknadsval: Vi tar därefter fram ett förslag på prioritetsordning för vilka marknader ni har bäst förutsättningar att lyckas med.
 5. Dokumentation: Allt arbete backas upp med skriftlig dokumentation för att säkerställa att ni har all information ni behöver för att gå vidare.

*Analysens innehåll:

Några vanliga analysområden: Landets BNP och utveckling, svensk export och dess utveckling, export i ert segment och dess utveckling, branschstruktur (hur marknaden fungerar affärsmässigt), stora aktörer/konkurrenter, stora kunder, hur motsvarande erbjudanden presenteras på marknaden, miljökrav, politiska faktorer och initiativ samt ev. områden som är specifika för er bransch. 

Tidsramar och leverans:

Efter att ha påbörjat samarbetet med Swedexport kan ni förvänta er en slutleverans inom 30-45 dagar. Vårt mål är att ge er snabba, konkreta och värdefulla insikter som ska ligga till grund för era beslut om satsningar.

Möjligt tillval:

För de företag som önskar en mer detaljerad bild erbjuder vi även en fördjupad konkurrensbedömning.

Vårt mål:

Oavsett om ni är nya på exporten eller om ni har en etablerad närvaro, kan Swedexports Marknadsurval erbjuda er insikterna, expertisen och strategin ni behöver för att skala upp eller ta er till era mål. Låt oss tillsammans ta er exportsatsning på olika marknader till framgång.

Kontakta oss för att påbörja er nya exportresa med Swedexport.