Kompetensutveckling - Lyft er kompetens till nästa nivå!

Competence development

Nå rätt kunskapsnivå – med stöd av Swedexport

Varje individ har unika utvecklingsmöjligheter – låt dem nå sin fulla potential med hjälp av Swedexports kompetensprogram!
Inom vilka kompetensområden finns era största och effektivaste utvecklingsmöjligheter?

Vi ser och statistiken visar att det är många affärsmöjligheter som inte når sin fulla potential. Det beror på en mängd anledningar, men av de centrala är den egna kompetensen, förmågan att se möjligheterna samt att kunna säkerställa hur man når den potentialen.

Våra uppdragsgivare erkänner ofta för oss att deras vilja att investera i kompetensutveckling inte är lika hög som i ny produkt- eller produktionsutveckling. Anledningen är ganska självklar för oss. Företagare har oftast sitt ursprung inom det tekniska området, de har svårare att förstå och bedöma om säljträning ger rätt effekt.

Vad finns det då för dold potential i en ny exportkompetens?

Ställ er själva dessa kritiska frågor:

 • Har ni rätt kompetens för att era exportsatsningar ska ta er dit ni verkligen vill nå?
 • Finns det områden där ni skulle kunna nå längre om ni hade mer egen kompetens?
 • Har alla berörda i er organisation full insikt i och fullt engagemang i företagets exportsatsning?
 • Vad skulle hända med er exportförsäljning om ni hade allt ovanstående på plats?
 • Vad är effektivast i kronor räknat, investera i egna nyare maskiner eller större säljkompetens?

Med rätt kompetens och med rätt förutsättningar kan er exportförsäljning mångdubblas!! Räkna på hur det skulle påverka er verksamhet om så blev fallet!

Hur fungerar vår kompetensutveckling?

Vi har två nivåer för kompetensutveckling för exporten:

Exportprogrammet:
Omfattande kompetensutveckling för exportsäljare, exportchefer eller VD:ar

Export Accelerator Coaching Program:
Avancerat utvecklingsprogram för er som verkligen vill ta er exportförsäljning till nästa nivå. För den mer erfarne och kunnige.

Upplägg:

 • Utbildningsprogrammen drivs digitalt via kursportal
 • 12 månaders tillgång till kursportalen
 • Regelbundna mentorsmöten  
 • Expertföreläsningar inom olika ämnen
 • Täcker in hela den affärsskapande processen.
 • Diplomerande och anpassat efter varje individs egen studietakt
 • Strategisk och operativ exportutbildning
 • Teorier, text, videos, övningar, uppgifter, utvärderingar, Q&A
 • Strategisk plan för genomförande

Vilket program skulle passa bäst för er? Kontakta oss för vidare dialog.