Strategier   Exportstrategier

Viktiga vägval kan vara helt avgörande för en framgång eller misslyckade. Med strategier menar vi de metoder vi väljer att angripa exportförsäljningen med. Det omfattar strategiska vägval och säljstrategier för exporten.

Strategier eller strategiska vägval - för Export


Vi pratar ofta om strategiska vägval eller om affärs- eller säljstrategier. Med dessa begrepp menar vi avgörande inriktning eller metoder som har valts utifrån vad vi antar är det bästa och mest effektiva för vår verksamhet.

Låt oss ta några exempel:

Strategiskt vägval kan vara att bestämma sig för att alltid använda återförsäljare eller distributörer vid satsningar mot nya marknader. Orsakerna kan vara flera, men ofta är det att vi inte behöver investera så tungt själva initialt då vi förväntar sig att en återförsäljare redan har en kundkrets och en kännedom om den lokala marknaden.

Ett exempelsäljstrategi kan vara att alltid försöka hitta flera oberoende återförsäljare på en exportmarknad som har olika förutsättningar för olika geografiska områden eller kundsegment.

Kort kan vi säga att exportstrategier är väl genomtänkta metoder som vi avser att använda just på exporten. De kan vara helt avgörande avgörande för er framgång. Olika strategier kan användas för olika marknader eller segment.

Strategiska vagval

En bra exportstrategi kan vara skillnaden mellan att lyckas och inte lyckas. Utveckla er bästa strategi med hjälp av oss!

Vill du veta mer - boka ett möte med oss idag!

Inom Strategi erbjuder vi bl.a. följande tjänster

Designat för att du ska få den hjälp som kan vara avgörande för de strategiska valen eller säljstrategierna.

Potentialplan

Hur ser er verkliga exportpotential ut på nya eller befintliga marknader?

Med vår hjälp och erfarenhet tar ni fram en stark Potentialplan där ni kan fokusera på de avgörande områdena för att satsa på en nya marknad eller få nytt liv i era slumrande marknader. Här kan en nytt Strategiskt vägval eller säljstrategier bli aktuellt att diskutera.

Läs mer ...

Second opinion

Hur väl presterar ert nuvarande export-upplägg eller utarbetade plan? Finns det outnyttjad potential?

Externa perspektiv baserat på många olika erfarenheter är ofta bortglömd resurs.

Ta hjälp av vår second opinion för att identifiera nya affärsmöjligheter!

Läs mer ...

Rådgivning & Vägledning

Löpande rådgivning och vägledning för det operativa eller strategiska exportarbetet.

Ha en rådgivare standby för direkta frågor eller mer planlagda frågeställningar. Här kommer Strategiska vägval och säljstrategier naturligt in i bilden..

Vi erbjuder här professionellt stöd i era beslut och överväganden.

Läs mer ...

Läs även ...

Kunskap

Kunskapsutveckling

Läs även om hur kunskapsutveckling kan stärka era resurser.

Förverkliga

Förverkligande

Läs om hur vi omsätter planer och ambitioner i praktiskt förverkligande.

FAQ

Frågor om Exportstrategier

Strategier är verktyg som kan komma alla till nytta. De är helt enkelt väl grundade beslut som tas för att genomföra sin exportsatsning. Upptäck styrkan med strategier med hjälp av Swedexport.

Strategier är väl grundade beslut som tas baserat på ett antal alternativa vägar som vägs mot varandra. I den processen utvecklas en djupare förståelse, men även engagemang för de som är involverade i att arbeta fram strategierna.

Att involvera och engagera medarbetarna i de strategiska frågorna har många poänger. Dels ger det medarbetarna en större tillfredsställelse i sitt arbete, men skapar även ett större engagemang då alla vet varför vi gör olika saker och nyttan med besluten som är tagna.