Utveckla en ny marknad

Står ni i startgroparna för att satsa på en ny marknad med helt nya affärsmöjligheter?

För att ta tillvara på möjligheterna fullt ut så är det många saker att förstå och hantera. Har ni resurser och kompetens att genomföra satsningen effektivt?

Finns det potential som ni inte har lyckats identifiera?
Ta hjälp av våra erfarna exportutvecklare för att snabbare nå längre!

För nya marknader arbetar vi bl.a. inom dessa 3 utvalda områden

Strategier

Strategiska vägval

  • Kanske har ni snubblat vid tanken att mångdubbla er omsättning på exporten men saknat resurserna eller insikterna för att veta att det blir bra?

  • Kanske ni har en framtagen plan för en nysatsning men vill försäkra er om att den verkligen ger full effekt och att ni har tänkt rätt?

Vi hjälper er att identifiera samt tydliggöra slumrande potential.

Kunskap

Kunskapsutveckling

  • Har ni områden som ni är beslutsamma att genomföra, men kanske saknar metoder eller rätt kompetens?

  • Har ni dedikerade resurser kopplat till exporten som kan utvecklas genom ett kunskapslyft?

Vi tillför specialkompetenser eller kompetensutvecklar er organisation.

Förverkliga

Förverkligande

  • Ingen idé eller strategi är bättre än sitt förverkligande!

  • Framgången ligger bl.a. i att arbeta på rätt marknad, med rätt säljkanaler samt med genomtänkta samarbetsmodeller!

Vi tar er från ord till handling och har kapacitet och förmågan att hugga tag i det som behövs.

Omvandla era ambitioner till konkreta affärsdrivande åtgärder redan idag!  Boka in ett möte!

New markets-2

 Vårt unika tjänsteutbud

Våra tjänster är speciellt framtagna för det exporterande företaget som snabbt vill få hjälp och nå längre!

Strategi

Potentialplan

Var finns era absolut största tillväxt-möjligheter på exporten? Med vår hjälp och erfarenhet tar ni fram en Potentialplan som gör att ni fokuserar på de helt avgörande områdena i er tillväxt.

Läs mer ->
____________________________________________

Second opinion/research

Hur väl presterar ert nuvarande export-upplägg eller plan? Finns det outnyttjad potential? Ta hjälp av vår second opinion för att identifiera nya affärsmöjligheter!

Läs mer ->
________________________________________________

Rådgivning och vägledning

Löpande vägledning för det operativa och strategiska exportarbetet. Ha en rådgivare standby för direkta frågor eller mer planlagda frågeställningar.

Läs mer ->

Kompetens

Kunskapsnätverket

Har ni områden som ni är beslutsamma att genomföra, men kanske saknar metoder eller rätt kompetens?  Vi matchar specialist-kompetens med era behov där det får störst effekt.

Läs mer ->

_________________________________________________

Affärsdrivande workshops

Omvandla er verkliga export-potential till konkreta resultat-drivande åtgärder. Vi supportar er i er process att ta fram lösningarna.

Läs mer ->

________________________________________________

Kompetensutveckling

Vi har utbildningarna som kan lyfta er exportsälj-kompetens till helt nya nivåer!

På grundläggande nivå eller för den riktigt erfarne. Programmen är digitala, flexibla och med erfarna mentorer som stöttning.

Bli diplomerad exportutvecklare!

Läs mer ->

 

 Aktivering

Marknadsurval

Nya marknader kräver en bra analys samt ett bra urval som möjliggör rätt förutsättningar för er framgång. Vi har resurserna att stödja er i urvalet. Låt er nästa marknad bli den bästa.

Läs mer ->
_________________________________________________

Partnersökning

Bra distributörer/ återförsäljare växer inte på träd. Låt oss hjälpa er med sökning, urval och partner-matchning för optimalt affärsutfall.

Läs mer ->

_________________________________________________

Samarbetsmodeller

Fungerande säljsamarbeten behöver de rätta förutsättningarna. Ta del av våra professionella upplägg och modeller som kan boosta era pågående eller nya affärsrelationer till fantastiska resultat.

Läs mer ->

Vi hjälper er med era strategiska beslutsunderlag

Vill ni ha hjälp hela vägen?

Vi erbjuder även kompletta exportprojekt med allt från ax till limpa

FAQ

Vanliga frågor till Swedexport

Vid en övergripande analys av olika marknader så blir det ganska lätt att se var det kommer gå lättast och ge störst effekt för era exportsatsningar. Swedexport kan hjälpa er med en enkel men bra analys.

Att satsa på den största marknaden har sina utmaningar. Många företag har kämpat med sina "drömmarknader" under många år utan att det har lyckats. Där potentialen är störst, är oftast konkurrensen störst. Låt Swedexport hjälpa er med ett professionellt urval där den marknad ni har störst förutsättningar för att lyckas med, där genomslaget kan gå fortast och där kassaflödet påverkas snabbast på ett positivt sätt kommer i första rummet.

Det finns mer spilld mjölk på olika mässor över världen än i något annat marknadssammanhang! Många, vi säger många företag har provat denna väg utan framgång. En mässa kan bli helt magisk, men den kan också dränera era resurser och kosta långt över vad den någonsin kommer ge tillbaka. Och ta orken ur er personal.

Ta hjälp med att planera och genomföra en genomtänkt strategi för era exportsatsningar för att nå störst effekt. Swedexport har resurserna och erfarenheten att guida er rätt in denna djungel!