Kämpar ni som många andra med er exportförsäljning?

Upp till så många som 80% av de marknader svenska små- och medelstora företag satsat på, går inte som det var tänkt! Statistiken visar ett tydligt utfall.

Företagen säger själva att "det är svårt att få tiden och orken att räcka till och att vägen fram till att nå resultat drar ut för långt i tiden. Resurserna vi har är splittrade och räcker inte till för de satsningar vi vill genomföra."

Det fina i kråksången är att detta inte är unikt på något sätt. Många har varit och är i samma situation.

Samtidigt finns det många intressanta företag som verkligen har lyckats med sin exportförsäljning. Långt utöver de resultat de flesta företag drömmer om.

Vad är lärdomen i detta då? Jo, att ta vara på den kunskap och kompetens som finns hos olika experter och använda metoder som verkligen fungerar. Och använda det som hävstång för att nå framgång själv.