Lär dig skapa och utveckla nya
internationella affärer.
Via våra unika Exportprogram!  

Konkret kunskap
Arbetsverktyg och modeller
Direkt affärsnytta i er verksamhet

Vår utbildning

Vår utbildning är unik och är helt fokuserad på den affärsskapande processen.
Alltså inte bara hur du skriver avtal, ordnar med exportdokument, tullar och logistiska frågor utan
hur du skapar och utvecklar dina affärer internationellt!

Förberedelse

Du lär dig hur du bäst kan förbereda dig inför en satsning internationellt

Urval

Hur väljer ni rätt marknad
och de säljkanaler som ger bäst resultat

Genomförande

Med rätt ansats och verktyg för att förbereda och genomföra ett affärssamarbete

Exportprogrammet är för dej som behöver nycklar till viktiga delar i en exportsatsning. På ett mycket personligt sätt, guidar 30 års erfarenhet och framgång hos andra exportföretag dej framåt och ger dej verktyg i satsning utanför Sverige. Exportprogrammet satte fingret på det som är viktigt att tänka på och har bidragit till ett förbättrat arbetssätt för hela gruppen.

 Björn Ernstad
Export Sales - Designtak
 

Metoder som direkt leder till effekt

I dessa tre steg lär du dig att utveckla din kunskap som du direkt kan överföra i din verksamhet.
Där det skapar affärsnytta och ger störst effekt.

Steg 1

Lär dig framgångsrika metoder och modeller.

Steg 2

Genomför övningar och förankra dina tankar och planer internt. Få stöttning av våra experter.

Steg 3

Omsätt det direkt i praktisk handling i er verksamhet som leder fram till nya affärer.

Vi skapar nya affärer internationellt - tillsammans!

Vad är unikt med denna utbildning

Detta är inte bara en teoretisk utbildning utan ett komplett tränings- och utvecklingsprogram baserat på praktisk användning i framgångsrika företag.

Ni omsätter den nya kunskapen direkt i er verksamhet och bygger på så sätt en komplett metod för användning på många nya kommande marknader.

Eller för förändring på nuvarande marknader som inte når era förväntningar.

Forskning vid Harvard Universitet visar
att om du studerar försäljning 30 minuter om dagen
så kan det leda till dubblerad försäljning!

Detta program handlar om just hur du
skapar försäljning på den internationella arenan.
Så låt oss göra detta tillsammans!

Exportprogrammen ger dig verktygen för att nå helt nya exportframgångar!

Programmen ger dig avancerad kunskap inom t.ex.

 • Hur du bygger upp rätt kunskap och ett bra affärsnätverk
 • Affärsstrategier för exporten
 • Sätta skarpa säljmål för exporten
 • Effektiva arbetsmetoder
 • Marknadsanalys och urval
 • Partnersökning och urval
 • Försäljningsteknik
 • Förhandlingsteknik
 • Presentationsupplägg
 • Digitala kanaler
 • Projektmodeller
 • Samarbetsmodeller
 • och mycket mera

Efter avslutad kurs har du: 

 • Kunskap och verktyg för att bygga upp en framgångsrik internationell verksamhet
 • En komplett dokumentation för strategisk exportutveckling i er verksamhet
 • 12 mån tillgång till mallar, bibliotek, Q&A, länkar och nätverksgrupp inom export
 • 12 månaders support
 • Diplom efter genomgånget program
Ja, jag vill veta mer !

Varför du bör investera i Exportprogrammet!

Du lär dig en gång, sen du kan använda dig av metoderna om och om igen.

Målet är att du ska kunna nå minst en ny marknad med omsättning på 1 miljon eller mer. Varje år.Och sedan kunna göra om det på nästa marknad. Och nästa.
Du kan träna på detta i ett helt år! Med stöttning.
Programmet omfattar HELA den     affärsskapande processen.
Du får ditt utvecklingsarbete förfinat och dokumenterat i programmet.

Du får hjälp att implementera din nya kunskap i er verksamhet.Du sätter egna mål med programmet, vi stöttar dig för att du ska nå dem!
Programmet omfattar alla delar som en professionell konsult använder för att skapa internationella affärer.Jämfört med vad det skulle kosta att hyra in en expert att göra detta, så är detta en bråkdel! Investeringen motsvarar några få dagars konsulttid.Troligen en av de bästa investeringar du kan göra, utveckla din och andras kompetens!

Bonus 1

3 månaders mentorssupport av experter!

Utan extra kostnad bjuder vi på den hjälp du behöver för att bäst kunna använda din nya kunskap i er verksamhet.

photo-1522881193457-37ae97c905bf

Bonus 2

Inspirationswebinar under 12 månader med specialister och externa föreläsare inom speciella och intressanta ämnen inom internationell affärsutveckling.

photo-1629115928899-bd61fea564c5

Bonus 3

Nätverksgrupp av exporterande företag. Nyheter, inspiration, kontaktskapande, ställa frågor, stötta varandra, dela era egna framgångar...

photo-1517245386807-bb43f82c33c4

Swedexport AB

“Ni har verkligen satt fingret på ett stort behov på marknaden!”

VD, HRD Carpets AB

Swedexport AB

“Vi såg direkt behovet av ett program som ger oss bättre förutsättningar att utveckla våra internationella affärer.
Exportprogrammet fyller detta behov.”

VD, Håkansson Sågblad AB