Kunskap   Kunskapsutveckling

Att ha tillgång till spetskompetens när så behövs kräver ett bra nätverk samt ligga långt framme när det gäller exportfrågor är alltmer avgörande idag. Att utöka er totala exportsälj-förmåga långt utöver den egna befintliga kunskapen är en tydlig framgångsfaktor.

Kunskapsutveckling


Världen snurrar allt fortare idag och det gäller verkligen att hänga med i svängarna. Speciellt när det gäller exporten. Nya aktörer, nya lösningar och nya exportländer poppar upp överallt.

Så hur ska vi hantera det? Vi ser 3 tydliga framgångsrecept:

  1. Tillgång till spetskompetens. Vi behöver många gånger ha tillgång till större kompetens än den vi besitter i den egna verksamheten. Den gäller det mesta i verksamheten, men blir speciellt tydligt på exportsidan.
  2. Öka den egna säljförmågan. Att ligga i framkant och vara steget för konkurrenterna kräver en stor egen förmåga men även en ständig fortbildning för att hålla sig på topp.
  3. Se till att de mål, strategier, men framför allt kristallklara planer så att ALLA vet vad som gäller och hur de ska genomföras. Inget är en större motor än den egna drivkraften i människor när de känner sig motiverade.

Våra råd är att ta in extern spetskompetens där det behövs, utveckla er personal i export-säljarbetet samt ta fram kristallklara planer på vad och hur verksamheten ska utvecklas på exporten..

Exportkunskap

Rätt kompetens och rätt resurser kan leda till helt nya affärsframgångar.

Det fina är att det går att uppnå med support av andra. Pröva Swedexport!

Vill du veta mer - boka ett möte med oss idag!

Inom Kunskapsutveckling erbjuder vi bl.a. följande tjänster

Designat för att du ska få den hjälp som kan vara avgörande för de strategiska valen eller säljstrategierna.

Kunskapsnätverket

Har ni områden som ni är beslutsamma att genomföra, men kanske saknar resurser eller rätt kompetens

Vi matchar specialist-kompetens med era behov där det får störst effekt.

Tänk att ha tillgång till specialist när det behövs.

Läs mer ...

Affärsdrivande workshops

Omvandla er verkliga export-potential till konkreta resultat-drivande åtgärder.

Vi supportar er i er process att ta fram lösningarna genom olika arbetsmöten där vi kristalliserar ut vad som ska göras och hur det ska gå till i resultatdrivande handlingar.

Läs mer ...

Kompetensutveckling

Vi har utbildningarna som kan lyfta er exportsälj-kompetens till helt nya nivåer!

På grundläggande nivå eller för den riktigt erfarne. Programmen är digitala, flexibla och med erfarna mentorer som stöttning.

Bli diplomerad exportutvecklare!

Läs mer ...

Läs även ...

Kunskap

Strategiska vägval

Läs även om hur Strategiska vägval kan stärka era resurser.

Förverkliga

Förverkligande

Läs om hur vi omsätter planer och ambitioner i praktiskt Förverkligande.

FAQ

Frågor om Kunskapsutveckling

Externa specialister kan kosta en slant att ta in. Men det kännetecknande för de specialister Swedexport själva har eller samarbetar med, de levererar alltid ett större värde än vad det kostar. Vid närmare eftertanke ligger det väl i sakens natur, annars hade de inget berättigande på marknaden. Men lova oss en sak, tänk inte att de är dyra innan ni tar reda på fakta. Ni kan bli förvånade. Testa oss :-) För du vill väl att verksamheten ska växa...?

Vi har mött hundratals olika företag, som alla har varit verksamma på exporten under mer eller mindre lång tid. De flesta hävdar att de har koll och att det rullar på. Statistiken och vår erfarenhet efter ha kikat på dessa olika företags exportverksamhet säger något helt annat! Ca 70-80% av de satsningar som gjorts på exporten har INTE gått som det var tänkt. Det finns mao en enorm förbättringspotential väntande. En tillväxt på flera 100% kan ligga dold och upplevas som "omöjlig", men som vi hävdar är fullt realistiskt att nå!

Många utbildningar tar fasta på korta insatser och engångshändelser. Typ en halv- eller heldagsutbildning. De har väldigt liten hållbar effekt i verksamheten.

Våra utbildningar bygger på en digital plattform, med inlärning, övningsexempel och mentorstid där varje utmaning arbetas igenom tills de sitter. Tillgången till plattformen är ett helt år, så repetition är möjlig hur många gånger som helst. Dessutom bygger övningsuppgifterna på att omvandla de nya kunskaperna i praktisk handling i verksamheten, där eleverna får implementera kunskaperna direkt till praktisk nytta för hela företaget. Garanterat stor långsiktig effekt, enligt forskningen ca 10-15 gånger så hög effekt som traditionell inlärning.